مدل:  SKN 7000
حداکثر توان تولیدی 5.5kW/50Hz
فاز: تک فاز
توان موتور: 13hp
نوع موتور:

تک سیلندر, 4زمانه،OHV, هواخنک 

سوخت: بنزین
سیم پیچ: مسی
حجم مخزن سوخت: 30L
سیستم استارت: هندل استارتی 
وزن: 96kg
چرخ و دسته دارد