مدل موتور: WM168FB-2
توان موتور: 7hp
سوخت:  بنزینی
انتقال قدرت:  گیربکسی
عرض کار: 70-105
عمق کار: 15-30
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب
وزن: 100kg
سیستم استارت: هندلی 
سایر اماکانات: قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن