مدل:VICTOR 1050VICTOR 1350
مدل موتور:WM 178 FWM 186 FA
توان موتور:7hp9hp
سوخت:دیزلدیزل
سیستم انتقال قدرت:گیربکسیگیربکسی 
تعداد دنده:2 دنده جلو، 1 دنده عقب2 دنده جلو، 1 دنده عقب
سیستم استارت:استارتیاستارتی
عرض کار:75-110cm75-140cm
عمق کار:15-30cm15-30cm
سایر امکانات:قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاشقابلیت نصب گاوآهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش