مدل موتور:Antor Motor 3LD 510
توان موتور:12hp
نوع سوخت:دیزل
مصرف سوخت:1.9L/h
سیستم استارت:هندلی
نوع اکسل:کوپلینگی با مانور عالی
سیستم انتقال قدرت:گیربکسی (4 دنده جلو، 1 دنده عقب)
کلاچ:خشک تک صفحه ای
عرض کار:140cm
نوع تیغه:ناخن دار به همراه بافه بند
عملکرد:5000m2/h
ارتفاع گره زنی:19-28cm (گندم آبی بلند و گندم دیم کوتاه)
سایر قابلیت ها:

قابلیت نصب هد علف چین

باز نمودن عقب بند و استفاده به صورت دوچرخ